Underskriftskampanje for omlegging veg

Svanekil Gård håper mange kan like, dele og signere denne underskriftskampanjen for å bidra til at vegen (Fylkesveg 504-Botneveien) om Svanekil og Svankil kan legges om. Med hensyn til trafikksikkerhet, trafikkavvikling, boforhold, samt videreutvikling av næring og landbruket, er dette ett nødvendig grep.

Svanekil Gård har de siste 50 årene kjempet for å få lagt om Fv504 Botneveien gjennom gårdstunet på Svanekil og Svankil.

Vegen er smal, bratt og lite trafikksikker. I tillegg er den i konflikt med framtidige planer for utvikling av videre gårdsdrift og næring på Svanekil Gård.

Vi håper med dette at mange i lokalsamfunnet, samt feriegjester på Hvaler kan være med å signere denne kampanjen.

http://www.underskrift.no/vis/6603