Settepoteter

🌱🥔 SETTEPOTETER 🐣
.
Etter spørsmål fra kunder setter vi nå ut #settepoteter i minigårdsbua, hvis det ønskes større mengde eller gå tomt, ta kontakt. Vi har satt ut 7 slag 🌟
.

Gårdsbua har også flere varer

småskala #settepoteter #poteter #svanekilgård #norgetrengerbonden